Serveis educatius

Dificultats d’aprenentatge

Es parteix d’un diagnòstic educatiu basat en detectar aquelles funcions (del desenvolupament evolutiu infantil) que són deficitàries o estan alterades i són necessàries per adquirir els aprenentatges escolars. Posteriorment, es fa una devolució a la família i al nen/nena i s’inicia un pla de treball per abordar aquestes funcions de forma que es puguin estimular, compensar o adquirir de nou.

 • Servei de Prevenció a infants de 3 a 7 anys.
 • Servei d’Atenció a infants i adolescents de 7 a 16 anys.

Les consultes més freqüents  són:

 • Perquè el meu fill/a no compren el que llegeix?
 • Perquè el meu fill/a no ha adquirit l’escriptura o l’ha adquirit incorporant inversions, ometin lletres, ajuntant paraules, fent separacions incorrectes?
 • Perquè el meu fill/a fa una lletra que no s’entén el que escriu i es torça totalment a l’hora  d’escriure en el full?
 • Perquè el meu fill/a no entén els problemes, s’equivoca a l’hora d’escriure nombres o de  col·locar l’ordre dels números en una suma i resta, no acaba d’entendre el procediment de les restes i sumes portant, de les divisions i multiplicacions?
 • Perquè el meu  fill o filla no està atent,  no escolta i no para quiet?, així no pot aprendre.
 • Perquè el meu fill, no s’organitza en l’estudi, s’oblida dels deures i no retè el poc que  estudia?

 

Atenció postadopció i aprenentatges

Molt sovint, no es té en compte el nivell maduratiu de l’infant que acaba d’arribar, les seves habilitats per aprendre i les seves capacitats emocionals i socials. Això comporta, en moltes ocasions, fer-los treballar a l’escola per sobre de les seves possibilitats. Molts d’ells, tot i la seva intel•ligència, presenten unes dishabilitats, dèficits o llacunes que no els permet avançar al mateix ritme que els nens i nenes de la seva classe.

Serveis:

 • Diagnòstic educatiu del nivell de desenvolupament evolutiu integral de l’infant (sensopsicomotriu, capacitats emocionals, socials, cognitives) connectat a les capacitats necessàries per adquirir l’aprenentatge en l’escola.
 • Devolució a la família i al nen/a.
 • Pla d’adquisició, estimulació i/o compensació d’aquelles capacitats més immadures, alterades o deficitàries des d’un enfocament integral al servei de la persona.
 • Orientació i suport a la família i possible coordinació amb altres professionals.